WeCode

IT Talks 14

Read this in Wecode Platform webside

First Finnish Article “Tekoälyn käyttö opetuksessa” is Published on Wecode Website

Tekoälyn Käyttö Opetuksessa Teknologian nopean kehityksen takia, sen hyödyntäminen oppimisprosesseissa on hyvin keskusteltu aihe. Tutkijat ja opettajat haluavat selvittää miten teknologia voidaan käyt...

Coding Training Has Started

In our association, coding training is given to youth immigrants between the ages of 11-15. The training is given by the computer engineer Mr. Ömer between 13.30 – 15.00 on Sundays. Training is ...