Award-Winning Picture, Story and Video Competitions for Turkish Speakers

Participation Conditions and Rules (in Turkish)

Katılım Şartları ve Kurallar

Genel Şartlar

 1. “Yarışmalar”a 7-25 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler katılabilecektir.
 2. “Yarışmalar” kapsamında hazırlanacak olan tüm eserler 10 Yıl Sonra Ben temasına bağlı kalınarak hazırlanacaktır.
 3. Başvurular 15.02.2023 – 14.05.2023 tarihleri arasında finpolar@finpolar.fi adresine mail yoluyla gönderilecektir.
 4. Gönderilecek eserlerin daha önce başka bir yarışmaya katılarak ödül almamış olması ve başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 5. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâye ve resimler, eser sahibinin veli veya vârisinin vereceği beyanla Fin Polar yayınlarında (Kitap, dergi, internet, sosyal medya) yayımlanabilecektir. Yayımlanan eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
 6. Yarışmacılar, yarışmaya her kategoriden sadece bir eserle katılabilir.
 7. Yarışma kapsamında başvurusu yapılan eserin alıntı veya kopya olduğunun, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda eserler, Seçici Kurula da danışılarak Fin Polar Yönetim Kurulu üyeleri tarafından iptal edilir.
 8. Yarışmaya gönderilen eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine aittir. Üçüncü kişilerin, öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda sorumluluk eser sahibinindir.
 9. “Yarışmalar”a gönderilen eserler alanında uzman seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.
 10. Eserler; Yaratıcılık, Olay Örgüsü (Kurgu), Çevre ve Karakter Betimlemesi, Üslup (Dil ve Anlatım), İmla ve Anlatım Bozuklukları, Sanatsal İfade Yoğunluğu, Kullanılan Kelime Dağarcığı kriterlerine göre değerlendirilecektir.
 11. Yarışmaya katılanlar Uygulama Talimatında belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.

 

Hikaye/Öykü/Deneme Yarışması

 1. Yaş kategorileri 7-11, 12-15 ve 16-18 yaş aralıkları olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecektir.
 2. Eserler her bir kenardan 2,5 cm boşluklu sayfa düzeninde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak olup Word veya Pdf dosyası olarak finpolar@finpolar.fi adresine yüklenecektir. Eserler en az 3 (üç) en fazla 10 (on) sayfadan oluşacaktır. Eserler Türkçe yazılacaktır.

 

Resim Yarışması

 1. Yaş kategorileri 7-11, 12-15 ve 16-18 yaş aralıkları olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecektir.
 2. Gönderilen resimlerde ebat sınırlaması yoktur.
 3. Teknik serbesttir. (Sulu boya, kuru boya, pastel, yağlı boya, ekolin, karakalem vb.)
 4. Bilgisayarda çizilen ve çıktı alınıp renklendirilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. bu yüzden tüm çizimlerin el ile yapılması gerekmektedir.

 

Video/Animasyon/Kısa Film Yarışması

 1. Yaş kategorileri 7-11, 12-15, 16-18 ve 19-25 yaş aralıkları olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilecektir.
 2. Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 5 (beş) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
 3. Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir.
 4. Film başvuruları şu şekilde yapılabilir. Filmler YouTube’a liste dışı olarak yüklenip URL bağlantısı finpolar@finpolar.fi adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
 5. Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’den az olmamalıdır.
 6. Filmler eğer diyaloglu ise diyaloglar Türkçe olmalıdır.
 7. Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:
 1. Filmin özgün olması
 2. Tema ile uyumluluk
 3. Konunun anlatım dili ve kurgusu
 4. Anlatımın görsel – işitsel niteliği
 5. Yaratıcılık unsurları

 

Yarışma Takvimi

 1. Başvuru Tarihleri            : 15 Şubat 2023 – 14 Mayis 2023
 2. Sonuçların Açıklanması : 22 Mayıs 2023
 3. Ödül Töreni Tarihi         : 27 Mayıs 2023
 4. Yarışma sonuçları https://finpolar.fi adresinden ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. 

 

Ödüller

 1. Kategorisinde ilk 3’e girenlere Ödül verilecektir.
 2. Ödüller 
 1. lere 75 euro Amazon ceki

2.lere 60 euro Amazon ceki

3.lere 50 euro Amazon ceki

 

 1. Ödüller 27 mayıs’ta yapılması planlanan ödül töreninde verilecektir.
Share This Post
Have your say!
10

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>