Käsiylös

Mission:
Empowering individuals across migrant, refugee, and the general community, with a primary focus on promoting the participation of women.
Objective:
To support the development and integration of refugee and migrant women in sports, hobbies, education, and employment, with a special emphasis on prioritizing women’s participation.
Target Audience:
Women within the migrant, refugee, and general community.
Activities:
● Facilitate the self-improvement of refugee and migrant women in sports, hobbies, education, and employment.
● Organize mentorship programs with a focus on learning from women’s experiences.
● Collaborate with expert institutions and projects in integration to address knowledge gaps.
● Increase the flow of information directed towards women, creating a societal impact that includes families.
Join us in creating a more inclusive and empowered community!

Tehtävä:
Yksilöiden voimaannuttaminen maahanmuuttajien, pakolaisten ja koko yhteisön alueella, painopisteenä on naisten osallistumisen edistäminen.
Tavoite:
Tuetaan pakolais- ja maahanmuuttajanaisten kehitystä ja integroitumista urheiluun, harrastuksiin, koulutukseen ja työelämään painottaen erityisesti naisten osallistumista.
Kohdeyleisö:
Naiset maahanmuuttajien, pakolaisten ja yleisen yhteisön sisällä.
Aktiviteetit:
● Helpottaa pakolais- ja maahanmuuttajanaisten itsensä kehittämistä urheilussa, harrastuksissa, koulutuksessa ja työelämässä.
● Järjestä mentorointiohjelmia, joissa keskitytään oppimaan naisten kokemuksista.
● Tee yhteistyötä asiantuntijalaitosten ja integraatioprojektien kanssa tiedonpuutteiden korjaamiseksi.
● Lisää naisille suunnattua tiedonkulkua, mikä luo yhteiskunnallista vaikutusta, joka kattaa perheet.
Liity kanssamme luomaan osallistavampi ja vahvempi yhteisö!