We were in Helsinki Kansalaistori to be the Voice of the World’s Children

As Together Platform, we came together by pedaling our bicycles to be the voice of the children of the world. Many volunteers gathered in front of the Oodi library tried to be the voice of children living in very difficult conditions in the world. Stataments were read in Finnish and Swedish.

In Finnish

Tulimme tänne olemaan maailman lasten ääni polkemalla polkupyöriä. Kun olimme lapsia, kasvoimme aikuisten jättämässä epäoikeudenmukaisessa, tuhoutuneessa maailmassa! Mutta emme halua antaa nykypäivän lasten tulla aikuisiksi, jotka kamppailevat epäoikeudenmukaisuuden kanssa. On lapsia, jotka eivät ole koskaan nähneet käyttämiämme polkupyöriä. On keskellä sotaa kuolleet lapset, jotka menettivät perheensä, jalkansa. Kun puhumme täällä, lapsi kuolee nälkään joka minuutti Jemenissä. Hän kuolee syömättä suklaata tai edes maistamatta lihaa elämässään. On lapsia, jotka ovat pakolaisia ​​maassa, jossa he asuvat, ilman edes henkilötodistusta. Yrittäessään paeta maansa epäoikeudenmukaisuudesta he hukkuvat mereen tai jokeen. Diktaattoreiden hallitsemissa maissa on vankiloissa syntyneitä ja kasvaneita vauvoja, ei sairaaloita. On lapsia, jotka ovat syrjäytyneitä värin, rodun ja uskonnon vuoksi. He syntyvät politiikan, köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden syleilyssä, jota he eivät tunne.

He eivät kasva kehtolauluilla, vaan he kasvavat pommien ja huutojen välillä. He tulevat todellisesta tarkoituksestaan vieraantuneen ihmiskunnan ja epädemokraattisten käytäntöjen aiheuttamaan likaiseen maailmaan.

He piilottavat suuria tarinoita pienessä ruumiissaan, kipua, kaipuuta ja epätoivoa viattomissa silmissä. Aikuisten rikokset asetetaan heidän pienille harteilleen, ja heidän tulevaisuuden toivo otetaan pois heiltä.

He eivät voi sanoa “Olen vielä lapsi”! He ovat vielä lapsia!

Heillä ei ole värejä, kieliä, uskontoja, vastuita, syntejä, poliittisia ideologioita eikä voimaa aloittaa sota! Heillä on viattomia unelmia, elämänenergiaa ja tulevaisuus elää!

He ovat vielä lapsia!

Annetaan lapsille heidän lapsuutensa! Jätetään maailma, jossa he kasvavat oikeudenmukaisessa maailmassa, puhtaassa ja rauhassa ympäristössä!

Ei verta, kyyneleitä, muuttoliikettä, tuhoja ja nälkää!

He ovat vielä lapsia!

In Swedish

Vi kom hit idag för att vara rösten för världens barn genom att trampa på pedalerna på våra cyklar. När vi var barn växte vi upp i en orättvis, förstörd värld som lämnats av vuxna! Men vi vill inte låta dagens barn bli vuxna som brottas med orättvisor. Det finns barn som aldrig har sett de cyklar vi använder. Barn som dödas i krig, som förlorar sina familjer, sina ben. Medan vi talar här dör ett barn av hunger varje minut i Jemen. De dör utan att någonsin ha ätit choklad eller ens ha smakat på kött i sitt liv. Det finns barn som är flyktingar i det land de bor i, utan att ens ha ett identitetskort ännu. När de försöker fly undan orättvisan i deras land, drunknar de i havet eller floden. I länder som styrs av diktatorer finns det barn som föds i fängelser, inte sjukhus, och tvingas växa upp i fångenskap. Det finns barn som utesluts på grund av sin färg, ras och religion. De föds in i famnen på ett system som de inte förstår, politik de inte känner till, fattigdom och orättvisa. De får inte höra vaggvisor, de växer upp bland bomber och skrik. De kommer till en förstörd miljö, en smutsig värld orsakad av mänskligheten och antidemokratiska metoder som har avvikit från dess verkliga betydelse. De gömmer stora berättelser i sina små kroppar. Smärta, längtan och förtvivlan i sina oskyldiga ögon. Vuxnas brott läggs på deras små axlar och deras hopp för framtiden tas ifrån dem. De kan inte säga “Jag är fortfarande ett barn”! De är bara barn!

De ser ingen skillnad på färger, språk, religioner, ansvar, synder, politiska ideologier, de har ingen makt att starta ett krig! De har oskyldiga drömmar, livsenergier och en framtid att se fram emot

De är bara barn! Låt oss ge barnen sin barndom! Låt oss lämna en värld där de kommer att växa upp i en rättvis värld, i en ren och fredlig miljö! Uta blod, tårar, migration, förödelse och hunger! De är bara barn!

Share This Post
Have your say!
10

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>