First Finnish Article “Tekoälyn käyttö opetuksessa” is Published on Wecode Website

Tekoälyn Käyttö Opetuksessa

Teknologian nopean kehityksen takia, sen hyödyntäminen oppimisprosesseissa on hyvin keskusteltu aihe. Tutkijat ja opettajat haluavat selvittää miten teknologia voidaan käytännössä hyödyntää opetuksessa. Teknologian nopea kehitys vaikuttaa opetukseen ja oppimisympäristöön eri tavoin. Tässä vaiheessa, sitä käytetään … Read more

Share This Post
Have your say!
00

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>